Lời Chúc Đầu Năm

Lời Chúc Đầu Năm

HÃY TẠ ƠN CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH

Một tác phẩm nổi tiếng của Leonardo da Vinci là bức tranh Bữa Tiệc ly, trong đó vẽ cảnh Chúa Giêsu thân mật ngồi giữa các tông đồ.

Khi đem bức tranh ra triển lãm, ông kín đáo đứng trong một góc phòng quan sát người ta nhìn ngắm bức tranh. Ông rất ngạc nhiên khi thấy điểm thu hút sự chú ý không phải là Chúa Giêsu mà là một bông hoa nhỏ ông vẽ ở góc bức tranh theo thói quen của thời đại.

Khi quan khách ra về, ông dùng cọ xoá ngay cánh hoa đó đi. Hôm sau, ông rất sung sướng và thoả mãn khi thấy con mắt của mọi người đều chú ý ngắm nhìn khuôn mặt của Đấng Cứu thế.

Chúa đã dựng nên con người để sống hạnh phúc, nên suốt đời người ta là một hành trình đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc đó họ chỉ tìm được nơi Thiên Chúa, Đấng đã đoái thương dựng nên họ theo hình ảnh Ngài, cho họ thông phần bản tính Thiên Chúa, và có được chính Chúa là hạnh phúc thật và là sự sống viên mãn cho cả đời họ : “Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất; Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên Chúa; may ra họ dò dẫm mà tìm thấy Người, tuy rằng thực sự Người không ở xa mỗi người chúng ta. Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu” (Cv 17,26-28).

Ngày Xuân, người ta chúc nhau những điều tốt lành; nhưng ai nói được đâu là điều tốt lành? Người ta chúc nhau sống lâu, rồi giàu, rồi sang, rồi đông con nhiều cháu, còn thi hào Tú Xương thì cười mỉa mai :

“Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.

Phen này ông quyết đi buôn cối.
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu ?

Phen này ắt hẳn gà ăn bạc.
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.

Phen này ông quyết đi buôn lọng.
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bẩy được vuông tròn.

Phố phường chật hẹp người đông đúc.
Bồng bế nhau lên nó ở non”.

Lời Chúc Đầu Năm

Nụ cười của Tú Xương cho thấy người ta thường ước ao những điều hạn hẹp và thiển cận. Theo ông, điều tốt nhất là sống cho ra người :

“Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trong đời,
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
sao được cho ra cái giống người
”.

Đúng thế, sống được cho ra cái giống người là một thách đố không đơn giản cho những ai ý thức được thân phận rất hèn mọn nhưng cũng rất cao quí của mình : từ bụi đất nay được dựng nên theo hình ảnh Chúa.

Được dựng nên từ bụi đất nên người ta dễ bị quyến rũ bởi những sự thiện hảo chóng qua; nhưng được dựng nên theo hình ảnh Chúa nên hạnh phúc thật của con người gắn liền với Thiên Chúa, chính Chúa là phúc lành mà các tư tế phải chúc cho dân Chúa : “Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này : “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6,23-26).

Lời chúc lành cho dân Chúa phải nhân danh Chúa, và một khi Chúa đã chúc lành thì mọi tiện ích thế tục khác được bỏ qua. Danh Giavê được lập lại ba lần trong công thức chúc lành trên, người Do thái coi đó là một điều kỳ bí, nhưng thánh Phaolô đã làm sáng tỏ điều kỳ bí đó khi liên kết lời chúc lành của ngài với mầu nhiệm Ba Ngôi : “Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần” (2Cr 13,13).

Tất cả tám mối phúc Đức Kitô công bố đều liên kết con người với Thiên Chúa, hạnh phúc thật của họ. Hạnh phúc đó được tóm kết trong mối phúc đầu tiên dành cho người không tìm nương tựa, không ước ao điều gì khác ngoài Thiên Chúa : “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,1). Gặp được Chúa và thấy mọi sự đều nên tốt, thánh Phaolô lớn tiếng báo cho mọi người niềm vui cho ai tìm kiếm và đã gặp được Chúa: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,16-18).

ĐGH Gioan Phaolô I, vị giáo hoàng của nụ cười, đã nói : “Sức mạnh nhìn ra mặt tốt của sự việc phải là tính cách của người Kitô hữu. Nếu Phúc âm có nghĩa là Tin Mừng thì Kitô hữu là một người hạnh phúc, một người gieo rắc niềm vui. ‘Những khuôn mặt buồm bã’, thánh Phi-lip-phê Nê-ri đã nói, ‘không được dựng nên cho ngôi nhà hạnh phúc thiên đàng”.

Tìm và gặp được Chúa, tôi có thể hoan hỉ tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đó là Tin Mừng Đức Kitô rao giảng. HK