Kính gởi Chư Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

Kính gởi Chư Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm,

họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy.

(Trích sách Khôn Ngoan: 3, 7)

 

Kính gởi Chư Thánh Tử Đạo Việt NamĐoàn người đông đảo trỗi dậy từ cõi chết

Từ xiết bao đau đớn hãi hùng!

Họ dùng cái chết của mình

Để minh định cho một tình yêu khắc cốt

Tình yêu của người tử vì đạo.

Cái chết của họ rực cháy một niềm tin

Rực cháy như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy!

 

Chư vị có nghe thấy tiếng hô vang dậy

Từ mặt đất, đàn con cháu các vị sẽ cậy nhờ…

 

Giờ Thiên Chúa viếng thăm đã điểm

Niềm hân hoan người công chính sáng bừng lên

Chẳng là chi những nhục hình đau đớn!

Chẳng là gì những mất mát hy sinh!

 

Đã không còn nhục vinh nơi dương thế

Chỉ còn đây là ánh sáng huy hoàng

Nguồn ánh sáng ôm choàng “người tử đạo”!

 

Từ trên cao, xin chư vị thương đoái

Đoàn chúng con phận lữ hành hoài vọng

Còn lê bước giữa mịt mờ hung hiểm

Xin chư vị cầu bầu nơi thiên quốc!

 

Hỡi chư vị đang hưởng nguồn ân phước

Bởi ngày xưa đã khước từ lời ngon ngọt

Chọn Thập Giá thay vì bả vinh hoa

Xin mở mắt cho chúng con nhìn thấy rõ

Những mưu mô chước quỷ của gian thần

Để chúng con nhận ra Chân-Thiện-Mỹ

Là Thiên Chúa vĩ đại tự trời cao

Là nguồn đích cho chúng con tìm gặp.

 

Lạy Chư thánh Tử đạo Việt Nam!

Con cúi đầu, quyết tâm lòng sửa đổi

Xin các vị về đây thương chứng giám!

Vũ Thủy