Không Tay, Không Chân, Không Lo Âu (Nick Vujicic)

Nick Vujicic :
Không Tay, Không Chân, Không Lo Âu

Tôi tên là Nick Vujicic. Tôi được sinh ra không tay không chân.  

Tôi hoàn toàn phó mình cho Chúa ở tuổi 15 sau khi đọc phúc âm thánh Gioan đoạn 9. Đức Giêsu nói lý do ngưòi đàn ông bị mù từ lúc lọt lòng mẹ “là để vinh quang của Chúa được thể hiện“.

Năm 23 tuổi tôi tốt nghiệp Cử nhân Thương Mại. Tôi muốn trở nên người làm chứng tốt nhất theo khả năng mình cho Tình Yêu Chúa và lòng Trông Cậy.