Khai giảng Giáo lý Thiếu Nhi 2010-11

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

Clip Hình Ảnh
NGÀY KHAI GIẢNG GIÁO LÝ 2010-2011

08.08.2010


Nghi Thức Khai Mạc

 Thánh Lễ