Huynh đoàn Ki-tô Vua họp mặt

 

Clips: Huynh đoàn Ki-tô Vua họp mặt

 

đọc tin buổi gặp mặt

Huynh đoàn Ki-tô Vua họp mặtTheo truyền thống, hàng tháng Huynh đoàn khuyết tật Ki-tô Vua họp nhau  để gặp gỡ, chia sẻ, dâng lễ. Chúa nhật vừa qua, 11.3.2012, Chúa nhật III Mùa Chay, anh chị em lại họp mặt tại tu viện Mai Khôi với sự giúp đỡ của cha Linh hướng Giuse Nguyễn Trọng Viễn và thầy Giuse Đinh Văn Hán. Lần họp mặt này còn có sự hiện diện và chia sẻ của quý sơ Dòng Thánh Tâm Chúa Giê-su, chính quý sơ đã mang đến cho cộng đoàn niềm vui mới. BBT xin gửi đến clips hình ảnh của buổi họp mặt vừa qua: