Hội Đồng Mục Vụ – Biển Đông 2011

HĐMV Giáo xứ Đaminh

Biển Đông Thắm Tình Nghĩa Đệ Huynh


Hội Đồng Mục Vụ - Biển Đông 2011Cũng như các đoàn thể trong giáo xứ, nhân dịp hè về, Hội Đồng Mục Vụ, Ban Tông đồ và Ban âm thanh ánh sáng, cùng tổ chức chuyến đi chơi nghỉ mát chung.

Để anh em có thể tham gia đông đảo ban tổ chức vẫn chọn địa chỉ tương đối gần là Bãi Sau Vũng Tầu, trong hai ngày thứ hai thứ ba, 06 và 07 tháng 6.2011.

Số người tham gia năm nay đông hơn mọi năm, tổng số đoàn đến 27 người, trong đó có một số vị tham gia lần đầu. Đồng hành với đoàn trong chuyến đi có cha Bề trên Chánh xứ. Để khỏi bị thất lạc, ban tổ chức phát cho mỗi người một chiếc mũ trắng có in chữ Hội đồng Mục vụ Gx Ba Chuông.

Clips hình ảnh