Hoan ca : Mùa thiêng trên đất Việt

 

Hoan Ca :

Mùa thiêng trên đất Việt

 

Nhân dịp ngân khánh kỷ niệm 25 năm ngày suy tôn 117 hiển thánh tử đạo Việt Nam, xin gửi đến cộng đoàn nhạc phẩm “Hoan Ca Mùa thiêng trên đất Việt”, một tiết mục trong chương trình, ca sĩ Trí Tuệ. Xin sử dụng hình ảnh minh họa trích từ Diễn nguyện “Dòng Máu Đức Tin” tại giáo xứ Đaminh trong năm thánh 2010 do giới trẻ hạt Phú Nhuận và các nữ tu Dòng Mân Côi thực hiện.

 

 

 

 

Hoan ca : Mùa thiêng trên đất Việt