Hillsong : At the Cross & I Believe

 

At the Cross & I Believe
(
Hillsong)


Hillsong : At the Cross & I Believe

Xin giới thiệu hai clips nhạc trẻ trong mục Hill song. Ngợi ca tình yêu Cứu thế của Thiên Chúa, và nói lên lòng tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của Ngài. Đức Giêsu yêu bạn. Chỉ nơi Ngài con mới có ơn cứu độ. Bài hát có phụ đề và cũng rất dễ hiểu.

Bao giờ chúng ta mới có thể tổ chức được những buổi cầu nguyện cho giới trẻ bằng ca nhạc hiện đại như thế ?

Làm thế nào để lời ca thấm vào tâm hồn các bạn trẻ, giúp họ cảm nghiệm về Thiên Chúa, và có được một niềm tin sống động !!!

 I Believe (Hillsong) 

Now I know there’s a better way
I love you more and more each day
I put my faith in the one I love
I believe in God above

I believe, I believe
I believe in the Son of God
I’m alive in You Jesus
No one could ever save my soul but you

Forever, forever
Forever I”ll praise Your Name

 


At the Cross (Hillsong)

Oh Lord You’ve searched me
You know my ways
Even when I fail You
I know You love me

Your holy presence
Surrounding me
In every season
I know You love me
I know You love me

At the cross I bow my knee
Where Your blood was shed for me
There’s no greater love than this
You have overcome the grave
Your Glory fills the highest place
What can separate me now ?

You go before me
You shield my way
Your hand upholds me
I know You love me

At the cross I bow my knee
Where Your blood was shed for me
There’s no greater love than this
You have overcome the grave
Your Glory fills the highest place
What can separate me now (x2)

You tore the veil
You made a way
When You said that it is done (x2)

And when the earth fades
falls from my eyes
You stand before me
I know You love me
I know You love me

At the cross I bow my knee
Where Your blood was shed for me
There’s no greater love than this
You have overcome the grave
Glory fills the highest place
What can separate me now (x2)

You tore the veil
You made a way
When You said that it is done (x4)