Giới Hiền mẫu mừng Bổn mạng 2010

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Giới Hiền Mẫu Giáo xứ Đaminh
Mừng Bổn Mạng

Clip hình Lễ Thánh Nữ Monica
ngày 27.08.2010