Giáo hội Việt Nam nở hoa (1960-2010)

 

Giáo hội Việt Nam nở hoa : 50 năm
(1960 – 2010)

Giáo hội Việt Nam nở hoa (1960-2010) 

 

Xin mời quý độc giả theo dõi trích đoạn diễn nguyện “Giáo hội nở hoa”, do Dòng Phaolô Hà Nội phụ trách, trong buổi khai mạc năm thánh 23.11.2009 tại Sở Kiện.

Đồng thời chúng ta cũng nhận được thông tin các nét chính về sự phát triển của Giáo hội Việt Nam từng bước trưởng thành, trong 50 năm các giáo phận chính tòa.

Số tín hữu Công giáo gia tăng gấp ba, từ 2 triệu năm 1960 và 6 triệu hiện nay, dù trải qua bao thăng trầm, trong giai đoạn đất nước bị phân đôi trước khi được nhất, số các giáo phận được phát triển lên 26 giáo phận, và nhất là niềm vui ngày 117 chứng nhân đức tin Việt Nam được phong hiển thánh, ngày 19.06.1988. (NB. Trong trình chiếu đọc sai là 1989).

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">5lHPxraL98I</span> is invalid.