Đức Giêsu đã nói gì trên thập giá

 
Đức Giêsu đã nói gì trên thập giá

Xem slides xin click tại đây

Đức Giêsu đã nói gì trên thập giá

 

Bất cứ điều gì Đức Giêsu đã nói trên thập giá đều diễn tả tình yêu của Người. Do đó, các lời Người nói vẫn còn tác động trên con người hôm nay.

1. Yêu thương kẻ thù

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34)

2. Yêu thương kẻ tội lỗi

“Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên đàng” (Lc 23, 43)

4. Yêu thương gia đình và bạn bè

“Đây là con bà ! … Này là mẹ con !” (Ga 19, 26-27)

5. Đức Giêsu cần tình yêu của chúng ta

“Tôi khát” (Ga 19, 28)

6. Yêu mến Thiên Chúa

“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?” (Mt 27, 46)

7. Yêu thương bạn và tôi

“Thế là đã hoàn tất !” (Ga 19, 30)

8. Phần thưởng của tình yêu

“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46)