Dòng Mân Côi : Phim Phần Năm Hoa

Trích Đoạn Phim Phần Năm Hoa
Dòng Mân Côi Dâng Hoa Kính Đức Mẹ
Tại giáo xứ Đaminh 09.05.2009

Như cộng đoàn đã biết, Dòng Mân Côi – Chí Hòa đã nhận lời đến dâng hoa cầu nguyện kính Đức Mẹ tại giáo xứ Đaminh, chiều thứ bảy 09.05.2009.

Xin gửi đến cộng đoàn trích đoạn phần Năm Hoa. Phim do anh Minh Triệu, I Nhã Video thực hiện.

 

[flv width=”420″ height=”365″]dmc_namhoa[/flv]