“ Đóa hoa giữa lòng Giáo Hội”

Mừng bổn mạng ca đoàn Têrêsa

“ Đóa hoa giữa lòng Giáo Hội”

“ Đóa hoa giữa lòng Giáo Hội”Trong tâm tình tri ân, cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban tặng cho ca đoàn Têrêsa trong suốt 19 năm qua, trong Thánh lễ 5h sáng ngày 01.10.2013, quý cha trong Tu viện Alberto đã cùng cha Bề trên Chánh xứ hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ca đoàn Têrêsa.

Suốt 19 năm qua, ca đoàn luôn ý thức phục vụ cộng đoàn bằng lời ca tiếng hát đơn sơ, âm thầm, ca tụng Thiên Chúa theo gương thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu với tinh thần phục vụ: nên thánh bằng “con đường thơ ấu thiêng liêng”; một tấm gương sáng ngời: tin tưởng, phó thác, khiêm tốn, đơn sơ, thánh thiện, chuyên chăm cầu nguyện, yêu mến Chúa trong hết mọi việc nhỏ bé hằng ngày theo tinh thần Phúc Âm.

 

“ Đóa hoa giữa lòng Giáo Hội”

Trong bài giảng, cha chủ tế đã nhắc nhở cộng đoàn cần theo gương Thánh Nữ một cách sâu sắc hơn. Đó là:

– Biết bỏ mình để phục vụ trong những việc nhỏ bé

– Sống cho tình yêu, chết cho tình yêu bằng một tình yêu muôn thuở của Thiên Chúa.

– Làm việc nhỏ bé đơn sơ tầm thường với một trái tim phi thường trong Đức Kitô.

Để đền đáp mọi ơn lành Chúa ban, là ca viên trong ca đoàn, chúng con sẽ luôn cố gắng noi gương thánh Têrêsa:

– Phục vụ trong yêu thương

– Nhiệt tâm, chuyên chăm luyện tập cho lời ca tiếng hát có tâm tình cầu nguyện sâu lắng dâng lên Chúa.

 

“ Đóa hoa giữa lòng Giáo Hội”

Chúng con xin chân thành cảm ơn cha Bề trên Chánh xứ, cha Đặc trách các ca đoàn, quý cha trong tu viện Alberto, quý tu sĩ nam nữ quý Hội đồng mục vụ và các đoàn thể trong giáo xứ đã đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho ca đoàn Têrêsa. Ngyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả chúng ta qua lời cầu bầu của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

Ca đoàn Têrêsa

“ Đóa hoa giữa lòng Giáo Hội”

“ Đóa hoa giữa lòng Giáo Hội”

Ca đoàn Têrêsa – click xem hình lớn