Clips : Tôi biết một Đấng yêu thương tôi

 

 

Clips : Tôi biết một Đấng yêu thương tôi

 

I Know Someone Loves Me

 

Jeremiah Singer

Clips : Tôi biết một Đấng yêu thương tôiI know Someone loves me,
I know Someone hears me,
I know Someone helps me
During the most trying times.

I know Someone sees me,
I know Someone cares for me,
Because Someone leads me
Through the darkest night.

The love of God is far greater
Than tongue or pen can ever tell!
It goes beyond the highest star,
And even to the lowest Hell !

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">fJZuTR6YDzI</span> is invalid.

 

He created the heavens, He created the sun,
He created the mountains, He created every one.
He created the moon, And the stars that shine so bright,

He created the day to live in, And for sleep He created night.

And I know He’ll never leave me, And I’ll be with Him for eternity.

He gave me the truth, He wiped a way the tears I cried,
He gave me real love, He gave me peace deep down inside.

I know this world isn’t a dream, Creation speaks so loud and clear;
If this world really exists, Then I know for sure He’s here.

I know Someone loves me, I know Someone hears me,
I know Someone helps me During the most trying times.

I know Someone sees me, I know Someone cares for me,
Because Someone leads me Through the darkest night.

 

Tôi biết có một Đấng yêu thương tôi

Tôi biết có một Đấng đang yêu thương tôi,
Tôi biết có một Đấng đang nghe tôi,
Tôi biết có một Đấng đang giúp đỡ tôi
vào những thời gian nhiều thử thách nhất.

Tôi biết có một Đấng đang nhìn thấy tôi,
Tôi biết có một Đấng đang lo lắng cho tôi,
Bởi vì có một Đấng đang dẫn dắt tôi
đi qua đêm đen dày đặc nhất.

Tình yêu của Thiên Chúa lớn lao bội phần
Miệng lưỡi hay bút mực nào tả cho xiết !
Tình yêu của Người đi xa hơn vì sao ở cao nhất,
Xa hơn cả Hỏa ngục sâu thẳm nhất !

Người đã tạo thành các tầng trời, Người đã tạo thành mặt trời,
Người đã tạo thành núi non, Người đã tạo thành muôn loài muôn vật.
Và các tinh tú lấp lánh rạng ngời.

Để sống được, Người tạo nên ngày,
Để ngủ được, Người tạo nên đêm.
Và tôi biết rằng Người sẽ không bao giờ bỏ tôi,
Và tôi sẽ luôn ở với Người mãi mãi.

Người ban cho tôi chân lý,
Người đã lau sạch những giọt lệ khi tôi khóc,
Người đã ban cho tôi tình yêu chân chính,
Người đã ban xuống cho tôi bình an trong tận đáy lòng.

Tôi biết rằng thế giới này không phải là một giấc mơ,
Thọ tạo đang nói thật to và thật rõ;
Nếu thế giới này thật sự hiện hữu,
Thì tôi biết chắc chắn rằng Người đang ở đây.