Clips : Tiếng gọi Fatima

 

 

Clips : Tiếng gọi Fatima


Clips : Tiếng gọi FatimaTiếng gọi Fatima

Nhạc sĩ Phanxicô

Thể hiện : Linh mục
Gioan B. Nguyễn Sang

Múa minh hoạ :
Các thiếu nhi từ Mỹ Tho

Đêm “Hành Trình về bên Mẹ”
tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông
ngày 11.10.2011