Clips : Tạo thói quen này

 

Clips : Tạo thói quen này

Tạm thời thất bại là điều tốt. Một mình dọn một khu rừng hoang, Để trồng những cây vừa quý vừa đẹp. Nhưng cỏ vẫn cứ mọc lên … Những chồi cây cũ vẫn tiếp tục mọc

 

 

Không sao cả !
Dù cỏ cây đó mọc làm trổ ngại khu vườn mới,
Đây là vấn đề cần thấy và biết,
Nguyên nhân là do mình quá dính chặt với quá khứ
Nên hễ mình nghĩ tới hay hồi tưởng
Chúng lập tức mọc và phủ nhanh

Đừng suy nghĩ về chúng,
Tỉnh thức với những gì
đã đi qua đời mình, đã đi qua mắt mình
Dùng ý chí để chối bỏ suy nghĩ
Như thế cỏ cây nguy hại sẽ không mọc nữa.

Hãy tạo thói quen này từng mỗi khắc.