Clips Suy Niệm Kinh Mân Côi Mùa Sáng

 

Suy Niệm Kinh Mân Côi Mùa Sáng


Clips Suy Niệm Kinh Mân Côi Mùa SángTiếp nối loạt clips suy niệm 20 Mầu nhiệm Mân Côi của nhạc sĩ Alpha Linh. Xin giới thiệu năm mầu nhiệm sự sáng.

Bố cục chung mỗi mầu nhiệm gồm :

1. Thánh ca về mầu nhiệm thích hợp

2. Suy niệm với hình ảnh diễn nguyện phụ họa

3. Kết  thúc bằng một lời nguyện ngắn.

Suy niệm mầu nhiệm sự sáng chắc chắn chúng ta nhớ đế chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II người đã thêm các mầu nhiệm này vào chuỗi Kinh Mân Côi.

 

Mầu nhiệm 01 : Chúa lãnh phép rửa tại Giođan

 

Mầu nhiệm 02 : Tiệc cưới Cana

 

Mầu nhiệm 03 : Bài giảng Bát Phúc

 

Mầu nhiệm 04 : Chúa biến hình trên núi Tabor

 

Mầu nhiệm 05 : Chúa lập phép Thánh Thể