Clips Suy Niệm Kinh Mân Côi Mùa Mừng

 

Clips Suy Niệm Kinh Mân Côi Mùa Mừng


Clips Suy Niệm Kinh Mân Côi Mùa MừngTiếp nối loạt clips suy niệm 20 Mầu nhiệm Kinh Mân Côi của nhạc sĩ Alpha Linh. Xin giới thiệu năm mầu nhiệm Mùa Mừng.

Bố cục chung mỗi mầu nhiệm gồm :

1. Nghe đoạn Kinh Thánh tương ứng và suy niệm

2. Hình ảnh phụ họa của Mầu nhiệm cùng với lời nguyện

3. Kết  bằng Bài hát Mùa Mừng với phiên khúc riêng.

 

Mầu nhiệm 01 : Chúa sống lại

 

Mầu nhiệm 02 : Chúa lên trời

 

Mầu nhiệm 03 : Chúa Thánh Thần hiện xuống

 

Mầu nhiệm 04 : Chúa đưa Mẹ về trời

 

Mầu nhiệm 05 : Chúa thưởng Đức Mẹ trên trời