Clips : Sử dụng hay Yêu thương

 

Clips : Sử dụng hay Yêu thương

 

Clips : Sử dụng hay Yêu thương

 

Đồ vật thì để sử dụng,
còn con người thì để yêu thương.
Thế giới ngày nay thường cư xử ngược lại :
con người thì để sử dụng,
còn đồ vật thì để yêu thương.

Bạn thân mến,
hãy luôn cố nhớ những lời ý nghĩa này :

Hãy cẩn thận với những ý nghĩ, vì bạn sẽ nói chúng.
Hãy cẩn thận với những lời nói, vì bạn sẽ thực hiện chúng.
Hãy cẩn thận với những hành động, vì chúng sẽ thành thói quen.
Hãy cẩn thận với những thói quen, vì chúng làm nên cá tính.
Hãy cẩn thận với cá tính, vì chúng quyết định số mệnh của bạn. .