Clips: Nối mãi vòng tay


Clips: Nối mãi vòng tay


Clips: Nối mãi vòng tayNhư chương trình dự kiến, trại hè huấn luyện đồng thời cũng là chương trình ngoại khóa để tổng kết năm học của các lớp thần học Sedes Sapientiae được tổ chức tại đền thánh Martino vào hai ngày: 9 và 10.06.2012 dưới sự điều hành của trại trưởng, linh mục Tôma Aquinô Hoàng Trọng Hiếu, giảng viên môn Huấn giáo. Trại cũng có sự góp mặt của thầy phụ tá Giám đốc và toàn thể các bạn sinh viên cũng như các cộng tác viên. Trại khai mạc hồi 9g30, ngày 9.06.2012

Tạ ơn Chúa vì hai ngày trại tốt đẹp. Tạ ơn Chúa vì những bài học chúng ta đã nhận lãnh. Tạ ơn Chúa vì đã thương tạo điều kiện cho chúng ta có được hai ngày trại này qua sự nâng đỡ hỗ trợ của Ban Giám đốc, của cha giảng viên Huấn giáo, của quý cha cũng như quý sơ bề trên và sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong hội trại. (trích Bản tin)