Clips nhạc: Bốn Mùa dâng Mẹ

 

Clips nhạc: Bốn Mùa dâng Mẹ

 

Thờ: Hồng Vân
Nhạc: Phạm Trung