Clips: Ngày Truyền thông 2013

 

Clips: Ban Truyền thông dâng lễ tạ ơn

11.05.2013

 

Clips: Ngày Truyền thông 2013Thánh lễ do cha Bề trên Chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc, OP. chủ sự, cùng đồng tế có cha Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao, cha Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu, cha Biển Đức Vương Thuật và cha Vinhsơn Nguyễn Thành Tín. Cộng đoàn đến hiệp dâng thánh lễ rất đông đảo.

Qua lời chia sẻ Tin Mừng, cha Biển Đức Vương Thuật đã nhắc nhở mỗi người Kitô hữu chúng ta hiểu biết và đón nhận giáo lý mới, sống một đời sống mới và rao giảng Tin Mừng cách mới mẻ. Khi Chúa về trời, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy loan báo Tin Mừng bằng truyền thông qua việc cầu nguyện, phụng vụ, hy sinh, bác ái và yêu thương để mỗi người chúng ta chuyển tải lời Chúa đến với tất cả mọi người. (trích Bản tin)


 Clips: Ngày Truyền thông 2013

 

Clips: Ngày Truyền thông 2013

 

Click xem hình lớn