Clips : Mừng kỷ niệm hôn phối 2012

 

Clips : Mừng kỷ niệm hôn phối 2012

 

Clips : Mừng kỷ niệm hôn phối 2012Lúc 17h30′ ngày 29 tháng 12 năm 2012 giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã tổ chức Thánh Lễ mừng kính Thánh gia thất, bổn mạng ca đoàn Thánh Gia và kỷ niệm 10 năm, 20 năm,… 50 năm hôn phối của 9 đôi hôn phối. Thánh lễ đồng tế do cha Chánh xứ chủ tế cùng với quý cha trong tu viện.

Xin Thánh Gia chúc phúc cho tất cả các gia đình đặc biệt những gia đình mừng kỷ niệm hôm nay. Xin gửi đến cộng đoàn Clips hình ảnh ngày lễ do ông Tôn Thất Điền thực hiện.

 

The YouTube ID of </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">aDI42GKnvTk is invalid.

 

 

 Clips : Mừng kỷ niệm hôn phối 2012

 

.