Clips : Lời Kinh Phục Vụ

 

Clips : Lời Kinh Phục Vụ

 

Clips : Lời Kinh Phục Vụ

Con dâng lời cảm tạ vì Chúa đã cho con nhận ra
tất cả những gì con “là” và những gì con “có”
đều là hồng ân của Chúa.

Và lạy Chúa, tất cả những hồng ân Chúa ban,
là để con đem ra chia sẻ.

Chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ.
Xin cho con cảm nghiệm được
niềm vui khi sống quảng đại.

Xin giúp con nhận ra những ai đang cần con giúp đỡ,
kể cả những người con chưa quen biết.

… Xin Chúa làm cho con trở thành món quà
để Chúa gửi đến cho tha nhân. Amen.

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">jHHxRywlvm8</span> is invalid.

 

.