Clips: Lễ Thánh Martinô 2013

 

Clips: Lễ Thánh Martinô 2013

 

Clips: Lễ Thánh Martinô 2013Lúc 19 giờ ngày 03.11.2013 tại thánh đường giáo xứ, tu viện Anbeto và giáo xứ Đaminh đã long trọng tổ chức lễ mừng kính thánh Martinô. Thánh lễ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm chủ tế; quý cha trong tu viện cùng đồng tế. Quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn tham dự rất đông đảo, dù trước đó đã có 6 thánh lễ mừng kính Thánh nhân.

Qua lời chia sẻ nhắn nhủ, Đức cha Phêrô đã phác họa lại hình ảnh của ông Giakêu trong bài Tin Mừng, khao khát, ước mơ hướng thiện, tha thiết muốn đổi đời. Và thái độ của Chúa đối với người Do Thái đương thời là Chúa không muốn kết tội ai, mà đi tìm và cứu những gì đã hư mất.(trích Bản tin)

 

 

 

Clips: Lễ Thánh Martinô 2013