Clips : Hiền Mẫu Tại Hồ Cốc 2012

 

 

Clips : Hiền Mẫu Tại Hồ Cốc 2012

 

Clips : Hiền Mẫu Tại Hồ Cốc 2012Như truyền thống hàng năm, hội Hiền Mẫu giáo xứ Đaminh đã có một ngày dã ngoại thù vị tại biển Hồ Cốc, ngày 14.06.2012.

Phái đoàn khởi hành từ rất sớm, lúc 4g30, sắp xếp ghé thăm giáo xứ Bông Trang, dâng lễ tại đó, và sinh hoạt tại Bãi Tắm Bốn Mùa.

Cảm tạ vì một ngày vui trong Chúa và bên nhau.

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">1Jvqr2MME-k</span> is invalid.

 

 

.