Clips: Dùng thời gian

 

Dùng thời gian

 

Clips: Dùng thời gianBiết dành thời giờ để làm việc đó là chìa khóa của sự thành công.

Biết dành thời giờ để suy tư, đó là suối nguồn của sức mạnh.

Biết dành thời giờ để thư giãn, đó là bí quyết của sự tươi trẻ.

Biết dành thời giờ để sống, đó là nền tảng của sự khôn ngoan.

Biết dành thời giờ để vui cười, đó là khúc nhạc của tâm hồn.

Biết dành thời giờ để trở nên dễ thương, đó là con đường của hạnh phúc.

Biết dành thời giờ để quan tâm người khác, đó là phương thuốc của tính ích kỷ.

Biết dành thời giờ để cầu nguyện, đó là con đường trực tiếp dẫn đến Thiên Chúa.

Bạn có bao giờ thử tính xem mình đã phí phạm bao nhiêu thời gian trong một ngày, một tuần, thậm chí trong cả cuộc đời mình chưa?

Hãy tìm ra một cách sử dụng thời gian hiệu quả nhất cho mình, và cả những kế hoạch thông minh để chuẩn bị cho thành công trong tương lai của bạn.

Đến cuối cuộc đời, nhiều người trong chúng ta đã hối tiếc vì không cầu nguyện đủ, không dành đủ thời gian cho Chúa, không dành thời gian cho con cái, cha mẹ hoặc người thân. Đó là những điều hối tiếc vì chúng ta không dùng đúng thời gian mà Chúa dành cho mình.