Clips: Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2013

 
Giáo xứ Đaminh Ba Chuông
Tuần Thánh 2013

 

Chặng Đàng Thánh Giá

 

Clips: Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2013

Trong tâm tình hiệp thông với những đau khổ trong hành trình thương khó Chúa phải chịu để cứu chuộc nhân loại, giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã tổ chức buổi suy niệm Đàng Thánh giá đặc biệt vào lúc 16h30′, ngày 30 tháng 3 năm 2013.

Buổi suy niệm chặng đàng Thánh giá đặc biệt năm nay do cha Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu chủ sự. Sự hiện diện của rất đông quý cha, quý thầy trong tu viện Alberto, quý sơ Đaminh cộng đoàn 201, quý tu sĩ khác và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã làm cho buổi suy niệm cuộc thương khó của Chúa trở nên trang trọng và sốt sắng. (trích Bản tin)

Clips: Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2013

Clips: Đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2013