Clips: Con chim bị mù?

 

Clips: Con chim bị mù?

 

Clips: Con chim bị mù?Bạn thân mến, đôi khi, không đứng ở vị trí người khác, nên chúng ta đã không hiểu được họ. Và đôi khi, chúng ta không biết những gì chúng ta đang có mới là điều quan trọng, là hạnh phúc thực sự của chúng ta, mà chúng ta cứ đeo đuổi những chuyện mãi đâu đâu.

Nhưng biết đâu, chỉ trong sự ảo tưởng, chúng ta mới có được hạnh phúc, bởi vì hiện thực nhiều khi không như mong muốn, khiến chúng ta bắt buộc phải chạy trốn nó.