Clips: Cổ võ Ơn Thiên Triệu năm 2013

 

Clips: Cổ võ Ơn Thiên Triệu năm 2013

 

Clips: Cổ võ Ơn Thiên Triệu năm 2013Ngày lễ Chúa nhật thứ tư vừa qua (21.04.2013), ngày Chúa Chiên Lành, các em trong lớp Tìm hiểu ơn gọi, giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã giới thiệu một số căn bản các dòng tu, tu hội đang hiện diện tại Việt Nam, nhằm kêu gọi có thêm nhiều người quảng đại dấn thân làm vườn nho của Chúa.

Quý vị phụ huynh nào muốn gửi gắm, hướng dẫn con cái của mình hoặc các em thiếu nhi, các bạn trẻ nào muốn tìm hiểu ơn kêu gọi, có thể nhấn vào đây.

Trong khi chờ đợi bài viết chính thức, BBT giới thiệu với cộng đoàn clips hình ảnh trong buổi cổ võ này, clips do ông Gia cô Bê Tôn Thất Điền, Ban Truyền thông giáo xứ thực hiện:

Clips: Cổ võ Ơn Thiên Triệu năm 2013

Click xem hình lớn