Clips: 18 điều tâm niệm


Clips: 18 điều tâm niệm


Clips: 18 điều tâm niệmNguồn: Internet

Thực hiện: PTH

gxdaminh.net

Kho tàng vô tận của ta là nụ cười

Thông minh nhất của ta là tự chủ

Công bình nhất ta có là thời gian

Bạn thân nhất của ta là sức khoẻ

An ủi nhất của ta là bố thí.

Sức mạnh nhất của ta là khoan dung

Thông thái nhất của ta là tình thương

Hy vọng nhất của ta là tự thay đổi

 

 

Thành công nhất của ta là sự lễ độ

Kẻ thù nhất của ta là tham vọng

Cô độc nhất của ta là mặc cảm

Dại dột nhất của ta là tuyệt vọng

Đau khổ nhất của ta là tự ty

Sai lầm nhất của ta là dối trá

Ăn năn nhất của ta là bất hiếu

Tật nguyền nhất của ta là ghen tỵ

Yếu đuối nhất của ta là thịnh nộ

Thất bại nhất của ta là tự kiêu.