Clip: Nô lệ hay tự do?

 

Clip: Nô lệ hay tự do?Đức Giêsu đã cảnh báo: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa lại vừa làm tôi tiền của được” (Lc16,13). Tiền của là phương tiện hữu hiệu Chúa ban, để bảo tồn sự sống đời này, và để mua nước Thiên Đàng đời sau. Tự bản chất tiền của là tốt, nó là hồng ân của Thiên Chúa tặng ban cho con người.

Tiền của chỉ trở nên xấu khi ta quá tôn thờ nó, như một ông chủ sai khiến hành hạ đời ta, thậm chí lấy luôn mạng sống ta như anh đầy tớ trong câu chuyện trên đây. Tiền của cũng trở nên đáng ghét khi ta quá tham lam thu tích nó mà quên đi bổn phận chia sẻ với tha nhân. Tiền của sẽ trở nên án phạt khi ta quá ham mê nó mà từ bỏ Thiên Chúa. Tiền của cũng chính là cạm bẫy khi ta quá bám víu vào nó mà không còn tin cậy nơi Thiên Chúa nữa!

 Nguồn: Internet

Clip: Nô lệ hay tự do?