Clip nhạc: Kinh hôn nhân gia đình

 

Kinh hôn nhân gia đình

 

Lm Phêrô Chu Quang Minh, SJ.

Nhạc: SN Phạm Trung – Quý

 

 

Clip nhạc: Kinh hôn nhân gia đình