Clip: Bổn mạng các Bà mẹ Công Giáo (2014)

 

Clip: Bổn mạng các Bà mẹ Công Giáo (2014)

 

Clip: Bổn mạng các Bà mẹ Công Giáo (2014)Người mẹ là người nữ được Thiên Chúa dựng nên, người thấu hiểu, là cầu nối yêu thương và là cố vấn đắc lực để duy trì hạnh phúc gia đình.

Đau khổ của người mthường do con cái bất hiếu, thiếu đời sng đức tin, thiếu tình thương, thiếu vắng Chúa, nhưng đáng sợ hơn là linh hồn chồng con đắm chìm trong tội lỗi, hãy noi theo mẫu gương của Thánh nữ Monica, tin tưởng và cầu nguyện, phó thác để được Chúa trợ giúp.

Bên cạnh những vĩ nhân thường có một người phụ nữ, chính người phụ nữ luôn kiên cường ấy là tác động rất lớn đến chồng con của mình như bà Monica Huỳnh Thị Hiếu, mẹ của thánh Anrê Trần Văn Trông; hay như vợ của thánh Mỹ đã nói với chồng : ‘tôi muốn ông trung thành với Chúa, còn mọi việc đã có Chúa lo liệu’. Hoặc như cuộc đời Thánh Mônica, sau bao nhiêu năm tháng mới lấy được tình cảm của mẹ chồng và hàng xóm. (trích Bản tin)