Chương trình Giáo Lý Thiếu Nhi 2011 – 2012

 

THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO XỨ ĐAMINH

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ THIẾU NHI
NĂM HỌC 2011-2012

Hình ảnh : lễ khai giảng 2010

Chương trình Giáo Lý Thiếu Nhi 2011 - 2012

 

Chúa nhật, ngày 14.08.2011, trong Thánh lễ Thiếu nhi lúc 9g00, các lớp Giáo lý Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Đa Minh sẽ khai giảng niên khóa mới.

Trong thời gian này, xin kính mời:

– Quý Phụ huynh có con em đang độ tuổi học Giáo lý từ 05 đến 18 tuổi

– Các bạn trẻ tham gia Huynh trưởng Giáo Lý Viên

Ghi danh tại Văn Phòng Thiếu Nhi,
từ 10g00 đến 11g30 chúa nhật hàng tuần.

 

I. GHI DANH HỌC GIÁO LÝ

Điều Kiện Ghi Danh

Dâng Thánh lễ và học Giáo lý chúa nhật hàng tuần từ 8g30 đến 11g30

+ 08g30 : Tập trung điểm danh và sinh hoạt                     
+ 09g00 : Thánh lễ Thiếu Nhi
+ 10g15 : Sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể và Học giáo lý
+ 11g30 : Ra về

Chấp hành nội quy Lớp Giáo Lý :

– Trong suốt thời gian học Giáo lý và các sinh hoạt khác không vắng mặt
– Trong 1 học kỳ nghỉ quá 4 buổi sẽ không được thi học kỳ
– Trong các buổi sinh hoạt đúng giờ và đúng Đồng phục
– Nghỉ học phải có giấy phép và chữ ký của phụ huynh

Chương trình Giáo Lý Thiếu Nhi 2011 - 2012

II. Đào tạo Huynh Trưởng – Giáo lý viên

Để góp phần xây dựng Giáo hội trong sứ vụ “Loan báo Tin Mừng”, thân mời tất cả các bạn thanh niên nam nữ, nhiệt tình, có tinh thần “tông đồ”, tham gia sinh hoạt Nhóm Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên của Giáo xứ Đa Minh.

1. Thời gian học : sẽ trao đổi với các học viên

2. Điều kiện ghi danh:

– Tốt nghiệp phổ thông hoặc đang học đại học…
– Có thời gian vào các ngày chúa nhật, thiện chí, nhiệt tình, tận tâm và yêu mến Thiếu Nhi.

 

III. Thời gian ghi danh và tập trung

– Ghi danh Giáo lý Thiêu Nhi và Lớp Đào Tạo Huynh Trưởng Giáo lý viên
   tại Văn phòng Thiếu Nhi, từ 10 giờ đến 11giờ….
   các chúa Nhật từ 03.07.2011 đến 07/08/2011,

– Nhằm hệ thống hóa quản lý, tất cả các Thiếu Nhi (cũ và mới)
  sẽ nhận đơn ghi danh và tập trung lúc 10g00,
  chủ Nhật ngày 07/08/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ Đa Minh để nhận lớp.

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ

NB : Mọi thắc mắc xin liên lạc với vị phụ trách,
Lm. Giuse Hoàng Huy Cường, OP. Điện thoại : 0903367342

 

Chương trình Giáo Lý Thiếu Nhi 2011 - 2012