Home / Hiệp Thông / Chúc mừng hạnh phúc anh chị Sơn – Thủy

Chúc mừng hạnh phúc anh chị Sơn – Thủy

 

Chúc mừng hạnh phúc anh chị Sơn – Thủy

 

Nhóm từ thiện bác ái Gia Đình Truyền Tin và Ca Đoàn Giới Trẻ Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông rất vui mừng được tin anh chị Vinh Sơn Trần Thanh Sơn & Maria Trần Thị Thủy nguyện suốt đời gắn bó cùng nhau.

Hôn lễ cử hành lúc 9 giờ ngày 16/6/2013

tại Giáo xứ Vinh Sơn, Giáo hạt Chí Hòa,

Thầy phụ trách Phêrô và anh chị em Nhóm từ thiện bác ái Gia Đình Truyền Tin, và Ca Đoàn Giới Trẻ Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông hân hoan chúc mừng anh chị Vinh Sơn Trần Thanh Sơn & Maria Trần Thị Thủy trăm năm hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa – Mẹ Maria.

P/s: Anh Vinh Sơn Trần Thanh Sơn hiện đang giữ trọng trách trưởng nhóm Gia Đình Truyền Tin, và cũng là cựu ca viên Ca Đoàn Giới Trẻ.