Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa

Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa

Chúa nhật Lòng Thương Xót ChúaHôm nay, chúa nhật thứ hai Phục sinh, là lễ tôn kính Lòng Thương Xót Chúa – the Feast of Divine Mercy. Lễ này đã do Đức Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 2000, năm Nữ tu Maria Faustina được suy tôn hiển thánh. Đức Thánh Cha đã ấn định từ năm 2001, chúa nhật thứ II Phục sinh, là lễ tôn kính Lòng Thương Xót Chúa

Năm 1930, Chúa Giêsu đã chọn Nữ tu Maria Faustina, người Ba Lan để làm cho thế giới chấp nhận Lòng Thương Xót vô bờ của Ngài. Nữ tu đã được diễm phúc nhìn thấy Chúa Giêsu và diễn tả ra để vẽ lên bức hình của Ngài với hàng chữ : “Lạy Chúa Giêsu, Con tin tưởng nơi Ngài”.

Trong y phục màu trắng, tay phải Chúa Giêsu đưa lên ban phép lành, và tay trái đặt vào ngực. Từ trái tim Ngài phát tỏa ra hai luồng sáng, màu đỏ và xanh lợt, tiêu biểu cho Máu và Nước đã đổ ra trong cuộc khổ nạn khi Trái Tim Ngài bị đòng đâm thâu qua trên thập giá. Ánh sáng xanh lợt biểu tượng cho nước rửa sạch và thanh tẩy linh hồn. Ánh sáng đỏ biểu tượng cho máu, phát sinh sự sống mới cho linh hồn.

Chúa Giêsu đã đặt Nữ tu Faustina làm thư ký và tông đồ của Lòng Thương Xót Chúa. Chị đã được chỉ đạo phải viết lại những lời hướng dẫn cho mọi người cùng học hỏi để tin tưởng và phó thác nơi Lòng Thương Xót Chúa.

Chúa Giêsu đã mạc khải cho Nữ tu Faustina biết rằng Lòng Thương Xót của Ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho những tội nhân xấu xa nhất, ngay cả đối với người tuyệt vọng. Ngài mong muốn mọi người đi xưng tội và rước lễ để hoàn toàn được ơn tha thứ mọi tội lỗi và hình phạt trong ngày lễ Lòng Thương Xót Chúa. Chúa Giêsu đã tuôn đổ cả đại dương ân sủng trên những linh hồn đến với Lòng Thương Xót của Ngài.

Mọi tội lỗi đều được Thiên Chúa tha thứ, bởi “tình thương mạnh hơn tội lỗi”.

Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa
Đền thánh : Lòng Thương Xót Chúa, Krakow, Ba Lan
Hình trên : Mộ thánh nữ Faustina (Ảnh : Đào Trung
)