Chiếc Khăn Con Đan

Chiếc Khăn Con Đan

Xem slides xin click tại đây

Chiếc Khăn Con ĐanCuộc đời giống như việc đan áo… Thiên Chúa trao cho bạn cuộn len và các kim đan, và bảo : “Con hãy cố gắng mà đan, mỗi ngày một mũi !” Một mũi đan, là một ngày sống trên chiếc kim thời gian.

Mỗi hàng bạn đan có 30 hoặc 31 mũi… Sau mười hai hàng đan, bạn có 365 mũi. Và, sau mười năm, là 3.650 mũi…

Một số mũi đan ở mặt phải, có những mũi ở mặt trái.. Cũng có những mũi bị tuột… nhưng bạn có thể nối lại.

Có thể bạn đã có hơn hàng vạn mũi và gần ngàn hàng đan…! Nhưng chỉ Thiên Chúa mới biết chiều dài của chiếc khăn quàng đời bạn !

Len mà Chúa ban cho bạn để đan cuộc đời bạn, có đủ mọi màu sắc:

HỒNG : các niềm vui của bạn,

ĐEN : các nỗi buồn phiền của bạn,

XÁM : các nỗi ngờ vực của bạn,

XANH LÁ CÂY : các niềm hy vọng của bạn,

ĐỎ : tình yêu và tình cảm của bạn,

XANH DƯƠNG : các nguyện ước của bạn,

TRẮNG : việc bạn hiến mình trọn vẹn cho Thiên Chúa, Đấng bạn yêu mến !

“Lạy Cha,
xin ban cho con kiên nhẫn hoàn tất ‘tấm áo đời con’
để một ngày kia,
đứng trước các anh chị em con,
Con hết sức vui sướng dâng lên Cha tấm áo con đan”