Chiếc Bàn Đèn

 

CHIẾC BÀN ĐÈN

Chiếc Bàn Đèn Con chẳng có ấn tượng gì về Cha

ngoài Chiếc Bàn Đèn

Nó  được thắp lên

mỗi ngày bảy lượt

 

Cha đốt đời mình trên ngọn lửa xanh

với những làn khói mang hình hài quỷ dữ

Ôi! Sao thế?

 

Một cuộc đời, tệ vậy, Cha ơi!

Con nghĩ dại rằng mình có thể

Nướng cuộc đời trong Á phiện như cha ông

Bởi ai làm rồi ra người đó chịu

 

Thế  hệ sau nối tiếp thế hệ sau
Nhưng rồi con choàng tỉnh, gạt cơn mê

 

Lấy  đời tu làm giá đỡ cho Bàn đèn
Trong suy tư con tự mình thầm nhủ
Chiếc Bàn Đèn là Thánh Giá Chúa trao ban

Giuse Nguyễn Huy Thục