Chầu Thánh Thể cùng với Đức Thánh Cha (+ Clips)

 

Thông báo

 

Chầu Thánh Thể cùng với Đức Thánh Cha (+ Clips)Văn phòng tổ chức Năm Đức Tin của Tòa Thánh gửi văn thư cho các giám mục Việt Nam thông báo:

Chúa nhật 02.06.213, lúc 22g00 – giờ Việt Nam (tức 17g00 tại Rôma), Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự giờ Chầu Thánh Thể tại Đền thờ Thánh Phêrô và yêu cầu các giám mục trên khắp thế giới liên kết hiệp thông với Đức Thánh Cha bằng cách cử hành giờ Chầu Thánh Thể tại nhà thờ chánh tòa cùng giờ với giờ chầu tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Đáp ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha,

– Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn sẽ chủ sự giờ Chầu Thánh Thể tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn.

– Tu viện và giáo xứ Đaminh Ba Chuông sẽ cử hành giờ Chầu Thánh Thể tại thánh đường Đaminh Ba Chuông vào đúng giờ trên.

Kính mời cộng đoàn sắp xếp thời gian đến hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô trong giờ chầu đặc biệt này tại giáo xứ.

Giáo xứ Đaminh ngày 31.05.2013

Đaminh Nguyễn Văn Đích

Chủ tịch HĐMV

Video bản tin Vietcatholic