Home / Hiệp Thông / Cầu cho cha cố Đaminh Bùi Minh Sơn

Cầu cho cha cố Đaminh Bùi Minh Sơn

 

Cầu cho cha cố Đaminh Bùi Minh Sơn

 

 Giáo xứ nhận được tin báo:

Cha cố Đaminh Bùi Minh Sơn

Chính xứ giáo xứ Tân Hòa

Sinh năm 1931, tại Trực Chính, Nam Định

Được Chúa gọi về lúc 18g15 ngày 02.06.2012 tại giáo xứ Tân Hòa. Hưởng thọ 81 tuổi.

Nghi thức tâm liệm lúc: 15g00 ngày 03.06.2012

Thánh lễ An Táng : Thứ Năm ngày 07.06.2012, tại thánh đường giáo xứ Tân Hòa.

(Số 525/92 Huỳnh Văn Bánh, F 14, Q. Phú Nhuận, TP HCM.)

 

 

Cha chính xứ và cha Quản đốc cùng Hội đồng mục vụ giáo xứ đã đến viếng và cầu nguyện. Kính mời cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ An Táng và cầu nguyện cho cha cố Đaminh.

TM. HĐMV

Đaminh Nguyễn Văn Đích

chủ tịch