Home / Hình Ảnh / Buổi họp HĐMV mở rộng 18.07.2011

Buổi họp HĐMV mở rộng 18.07.2011

 

Buổi họp Hội Đồng Mục Vụ mở rộng
18.07.2011

Nội dung bản tin…

Như tin đã đưa, tối thứ hai 18.07.2011, Hội đồng Giáo xứ đã tổ chức buổi họp Ban Mục Vụ mở rộng, với sự tham gia của ban đại diện bốn giáo họ, mười ca đoàn và mười hai đơn vị đoàn thể, tại Trung tâm mục vụ Giáo xứ.

Xin gửi đến clips hình lưu niệm cuộc họp này …