Bài giảng của Đức Tân TGM Phó Hà Nội


Lời Giới Thiệu và Bài giảng
Ngày nhận sứ vụ Đức Tân TGM Phó Hà Nội

Sáng nay, lúc 10 giờ ngày 07.05.2010, tại nhà thờ chính tòa TGP Hà Nội, trong sự hiện diện của đông đảo các giám mục, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, chủ tịch Hội đồng GMVN đã chính thức ra mắt với các linh mục tu sĩ và giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội với tư cách Tổng Giám Mục Phó.


Bài giảng của Đức Tân TGM Phó Hà Nội

 

Xin chúc mừng Đức Tân Tổng giám mục Phó Phêrô trong nhiệm vụ mới.

Xin gửi đến cộng đoàn Lời giới thiệu của đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và bài giảng của Đức Tổng giám mục Phó Phêrô, trong thánh lễ khởi sự sứ vụ của ngài.

 

 

 

 

 

 

.