Nghe giảng Chúa nhật II mùa vọng A (2010 – 2022)


Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 3,1-12)

Nghe giảng Chúa nhật II mùa vọng A (2010 - 2022)Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới : Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.

Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng : “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy ? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng : “Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham.” Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây : bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.

Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân : thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.”

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 17g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 7g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 16g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Mô-rít Lục vĩnh Phố

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (Tổng hội Legio Phú Nhuận)

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh


Lễ 7g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc


Lễ 17g30 : Lm Giuse Ngô Mạnh Cường


Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30 : Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

 

 

 

 

 

 

Trả lời