Ngày 20.3.2022: Chúng ta luôn cần sám hối ăn năn

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 13, 1-9

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Ngài nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: “Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”.

CHÚNG TA LUÔN CẦN SÁM HỐI ĂN NĂN

“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy.” Đức Giêsu cảnh báo dân chúng về thái độ tự mãn của họ. Quả thế, người Do-thái đương thời tự hào mình là người công chính vì chu toàn lề luật. Với lề luật, họ tự tin mình đang đứng vững. Thế rồi từ đó họ dễ dàng kết án người khác khi nhìn thấy người ta gặp tai ương.

Lời cảnh báo của Đức Giêsu không chỉ dành riêng cho bất kỳ người tội lỗi nào, nhưng cho tất cả người Do-thái lúc ấy, cũng như hết thảy mọi Kitô hữu qua mọi thời. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta là những kẻ tội lỗi nên luôn cần sám hối ăn năn. Còn nếu chúng ta cứ nghĩ mình vững vàng, thì ắt sẽ phải vấp ngã.