Ngày 05.10.2021: Chúa Giê-su nêu gương cầu nguyện

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 10, 38-42

Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”.

Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.

Ngày 05.10.2021: Chúa Giê-su nêu gương cầu nguyện

CHÚA GIÊSU NÊU GƯƠNG CẦU NGUYỆN

Có thể thấy bầu khí trong ngôi nhà hôm nay thật tất bật với vị Thượng Khách: họ dọn tiệc thiết đãi Người. Tuy nhiên, trong lúc Macta lo toan chuẩn bị bàn ăn, thì chính Chúa đã thiết đãi trước một bữa tiệc: bữa tiệc Lời Chúa. Như thế, việc thiết đãi người khác phải là hành động theo sau bàn tiệc của Chúa. Hay nói khác đi, nhờ việc đón tiếp Thiên Chúa, nhờ việc lắng nghe Lời Người, chúng ta mới có thể biết phải phục vụ tha nhân cách nào.

Maria đã chọn phần tốt nhất. chúng ta chỉ được gọi là ‘chọn phần tốt nhất’ khi hoàn thành bổn phận của mình: bậc tu trì không thể lông nhông ngoài đường mà bỏ bê việc cầu nguyện, cũng thế, ơn gọi gia đình chẳng thể lấy lý do cầu nguyện để từ chối công việc gia đình.