Nghe giảng Chúa nhật 04 Mùa Chay năm A (2011 – 2020)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 9,1.6-9.13-17.34-38)

Nghe giảng Chúa nhật 04 Mùa Chay năm A (2011 - 2020)Đi ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Ngài nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta : “Anh hãy đến hồ Si-lô-ác mà rửa” (Si-lô-ác có nghĩa là :người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.

Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói : “Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao ?” Có người nói : “Chính hắn đó !” Kẻ khác lại rằng : “Không phải đâu ! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi !” Còn anh ta thì quả quyết : “Chính tôi đây !” Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. Nhưng ngày Đức Giêsu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày sa-bát. Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời : “Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy.” Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói : “Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-bát” ; kẻ thì bảo : “Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy ?” Thế là họ đâm ra chia rẽ.

Họ lại hỏi người mù : “Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh ?” Anh đáp : “Người là một vị ngôn sứ !”. Họ đối lại : “Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư ?” Rồi họ trục xuất anh.

Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi : “Anh có tin vào Con Người không ?” Anh đáp : “Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin ?” Đức Giêsu trả lời : “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” Anh nói : “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. Đức Giêsu nói : “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử : cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù !”

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Lễ GX. TSC: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2017

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2014

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 05 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 06g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30 : Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 16g00: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 17g30 : Lm GB. Trần Anh Long

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2011

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 06g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Trả lời