Ngày 12.02: Đào tạo trái tim

12/02/14 Thứ Tư tuần 5 TN
            Mc 7,14-23

Đào tạo trái tim

“Tất cả những điều xấu xa đó điều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế!” (Mc 7,23)

Ngày 12.02: Đào tạo trái timSuy niệm: Thi hào Nguyễn Du đã viết: “Thiện căn ở tại lòng ta”. Gốc rễ của sự thiện nằm trong lòng ta. Các hành vi tội phạm man rợ đang được đa dạng và trẻ hóa trong xã hội cho thấy gốc rễ sự thiện nơi nhiều người đã bị ung thối. Chúa Giêsu đến để chữa lành bản tính con người bị tổn thương do tội lỗi. Ngài muốn đổi mới con người từ bên trong, như lời tiên tri Êdêkien: “Ta sẽ tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng. Lấy khỏi mình các ngươi quả tim chai đá, và sẽ ban tặng một quả tim biết yêu thương” (Ed 36,26). Tâm hồn mỗi người là đền thờ cho Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Đó không thể là nơi dung túng sự dữ. Chúng ta phải đào tạo con tim mình nên giống con tim của Chúa Giêsu, nói cách khác, đó là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô.

Mời Bạn: Bạn đã làm gì để đào tạo con tim của mình? “Chúng ta có đem lại cho con tim chúng ta những điều bổ ích nuôi dưỡng nó hay không? Hay chúng ta lại nhồi nặn nó bằng bạo lực, những điều tầm thường làm cho nó thành trái tim chai đá? (Timothy Radcliffe, O.P.)

Sống Lời Chúa: Nhất nhật bất niệm thiện chư ác giai tự khởi. Một ngày không gẫm suy điều thiện, sự xấu sẽ trồi hiện lên. Tôi năng đọc Lời Chúa và xét mình mỗi ngày dưới ánh sáng Lời Chúa để ơn thánh Chúa biến đổi tâm hồn tôi mỗi ngày nên giống Chúa hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin thanh luyện con tim con mỗi ngày bằng ngọn lửa tình yêu của Chúa. Xin cho con luôn biết sống yêu thương để luôn sẵn sàng chia sẻ cho người khác niềm vui hăng say phục vụ mọi người.

Trả lời