Ngày 01.02 : Con thảo đầu năm mới

Này 01.02.2014
Mồng Hai Tết, kính nhớ tổ tiên
Mt 15,1-6

Con thảo đầu năm mới

“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ;
kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.” (Mt 15,4)

Ngày 01.02 : Con thảo đầu năm mớiSuy niệm: Trong những ngày xuân vui tươi, ta muốn mọi thành viên gia đình hiện diện sum họp, kể cả những người đã khuất: Ba mươi đón rước ông bà, sau ba ngày Tết tiễn ra tới đường. Những ngày đầu Năm Mới phải ưu tiên dành để gần gũi, quây quần bên cha mẹ: Mồng một thì ở nhà cha, mồng hai nhà mẹ, mồng ba nhà thầy.

Với người Việt Nam, cha mẹ được đặt trên cả thầy, khác với quan niệm của nhà Nho. Tâm tình của người con hiếu thảo là kính trọng, chăm sóc, ghi nhớ và cầu nguyện cho ông bà cha mẹ khi còn sống hay đã qua đời: Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con.

Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ không gì sánh được: Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ.

Mời Bạn: Tổ tiên ông bà cha mẹ là những người đã góp phần với Chúa trong công cuộc tạo dựng nhân loại. Các ngài là những mắt xích trong công cuộc cao quý này. Trong ngày đầu xuân, mời bạn dành những gì tốt đẹp nhất mình có thể làm cho ông bà cha mẹ của mình, dù các ngài còn sống hay đã qua đời.

Sống Lời Chúa: Tôi tham dự thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ của mình, đi viếng mộ những người đã khuất, và thăm viếng những người còn sống. Năm mới tôi quyết tâm sẽ thảo hiếu, quan tâm đến các ngài nhiều hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con có được tổ tiên, ông bà cha mẹ sinh thành, dưỡng dục mình. Các ngài cũng là những mẫu gương sống động về niềm tin vào Chúa. Xin cho chúng con luôn biết hiếu thảo với các ngài. Amen.

Trả lời