Kinh cầu cho gia đình

 

Kinh cầu cho gia đình

 

Kinh cầu cho gia đìnhLạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,

Là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất,

Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại,

Mẫu gương tuyệt vời là Thánh Gia Thất.

Xin Cha ban ơn Phúc Âm hoá mọi gia đình,

Giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Đấng Cứu Độ,

Là ánh sáng Chân Lý, Yêu Thương và Bình An,

Vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,

Mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,

Ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,

Thành trì che chở phẩm giá của mọi người.

Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng

Mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình,

Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,

Nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất hộ phù gia đình chúng con

Vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách

Và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới

Cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen

Ngày lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, 9.12.2013

GB. Phạm Minh Mẫn, HY. TGM

Trả lời